Faculty

Shi-Min Hu shimin(at)tsinghua.edu.cn
Yong-Jin Liu liuyongjin(at)tsinghua.edu.cn
Song-Hai Zhang shz(at)tsinghua.edu.cn
Kun Xu xukun(at)tsinghua.edu.cn
Yu-Ping Wang wyp05(at)tsinghua.edu.cn
Tai-Jiang Mu taijiang(at)tsinghua.edu.cn

Post Doctors & Research Assistant

Yan-Pei Cao caoyanpei(at)gmail.com
Shi-Sheng Huang huangss(at)mail.tsinghua.ecu.cn
Yu He hooyeeevan255(at)gmail.com
Chao Zhao zhaochao11(at)mail.tsinghua.edu.cn

PhD Students

Junxiong Cai caijx15(at)mails.tsinghua.edu.cn
Sengzhe Xu xsz15(at)mails.tsinghua.edu.cn
Chenmin Wu wcm_94(at)163.com
Xiang Wu wuxian15(at)mails.tsinghua.edu.cn
Dun Liang randonlang(at)gmail.com
Jia-Ming Lu loyaveforever(at)gmail.com
Ran Yi yr16(at)mails.tsinghua.edu.cn
Yun-Tao Jiang jiangyt11(at)163.com
Zheng-Ning Liu lzhengning(at)gmail.com
Duan Gao gaoduan0306(at)163.com
Jia-Hui Huang huang-jh18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Xiao-Nan Fang fangxn18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Hang-Gao Xin xhg18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Zipeng Ye yezp17(at)mails.tsinghua.edu.cn
Tai-Ling Yuan yuantailing(at)126.com
Yiheng Han jinghehyh(at)gmail.com
Shaokui Zhang ezioshaokui(at)qq.com
Xiang-Li Li liangyua14(at)mails.tsinghua.edu.cn
Guo-Wei Yang yanx13(at)mails.tsinghua.edu.cn
Guo-Ye Yang yang-s14(at)mails.tsinghua.edu.cn
Wen-Yang Zhou yumj14(at)mails.tsinghua.edu.cn
Yuan-Cheng Guo bennyguo(at)163.com
Wang Zhao zhao-w19(at)mails.tsinghua.edu.cn
Yezi Shu shuyz19(at)mails.tsinghua.edu.cn
Dongyu She bennyguo(at)163.com
Zhengjun Du duzj19@mails.tsinghua.edu.cn
Qiling Wu wql19(at)mails.tsinghua.edu.cn

Master Students

Ding-Nan Zou 1623462187(at)qq.com
Han-Chao Liu 939436255(at)qq.com
Yi-Fan Liu yf-liu17(at)mails.tsinghua.edu.cn
Guan-Hua Zhang zgh17(at)mails.tsinghua.edu.cn
Jun Hu huj17(at)mails.tsinghua.edu.cn
Rui Zeng zengr17(at)mails.tsinghua.edu.cn
Lan Liu 775908271(at)qq.com
Lijia Wu blwulijia(at)qq.com
Xiao-song Chen chenxs14(at)mails.tsinghua.edu.cn
Qingshan Yang yqs18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Kai-Xiang Lei leikx18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Jian Li lijian18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Tong Gao gaot18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Yun Cai 1577012016(at)qq.com
Boyuan Deng dengby19(at)mails.tsinghua.edu.cn
Peng Yu anicca97(at)163.com

Undergraduate Students

Zeyu Ma mzy16(at)mails.tsinghua.edu.cn
Yili Wang amberwangyili(at)gmail.com

Alumni

Xiaolei Huang Penn State University, USA
Tao Ju Washington University in St. Louis, USA
Chenfeng Li Swansea University, Uk
Yu-kun Lai Cardiff University, UK
Yong-Liang Yang Bath University, UK
Qi-Xing Huang The University of Texas at Austin, USA
Qian-Yi Zhou Intel Visual Computing Lab, USA
Tao Chen Columbia University, USA
Ming-Ming Cheng Nankai University, China
Shao-Ping Lu Nankai University, China
Jia Deng Princeton University, USA
Lin Gao Institute of Computing, CAS, China
Fang-Lue Zhang Victoria University of Wellington, New Zealand
Bo Ren Nankai University, China
Junyan Zhu MIT, USA
Xian-Ying Li Netease Inc. (Guangzhou)
Chao-Hui Shen Netease Inc. (Hangzhou)
Zhe Zhu Duke University, USA
Kang Chen Netease Inc. (Hangzhou)
Ling-Qi Yan UC Santa Barbara, USA
Bi-Ye Jiang Alibaba Group, China
Tao Yang Alibaba Inc. (Hangzhou)
Bin Liu Netease Inc. (Hangzhou)
Fujun Luan Cornell University, USA
Jie Xu MIT, USA
Hao-Tian Zhang Stanford University, USA
Zhao-Heng Zheng University of SouthernCalifornia, USA
Beichen Li MIT, USA