Faculty

Shi-Min Hu shimin(at)tsinghua.edu.cn
Song-Hai Zhang shz(at)tsinghua.edu.cn
Tai-Jiang Mu taijiang(at)tsinghua.edu.cn

Post Doctors & Research Assistant

Jun-Xiong Cai caijx(at)tsinghua.edu.cn
Yu He hooyeeevan255(at)gmail.com
Dun Liang cjld(at)tsinghua.edu.cn
Qunce Xu quncexu(at)tsinghua.edu.cn
Sengzhe Xu xsz(at)mail.tsinghua.edu.cn
Chao Zhao zhaochao11(at)mail.tsinghua.edu.cn

PhD Students

Zheng-Ning Liu lzhengning(at)gmail.com
Jia-Hui Huang huang-jh18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Xiao-Nan Fang fangxn18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Hang-Gao Xin xhg18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Shaokui Zhang ezioshaokui(at)qq.com
Xiang-Li Li liangyua14(at)mails.tsinghua.edu.cn
Guo-Wei Yang 471184555(at)qq.com
Guo-Ye Yang 498731903(at)qq.com
Wen-Yang Zhou zhouwy1998(at)foxmail.com
Yuan-Cheng Guo bennyguo(at)163.com
Hao-Xiang Chen 455953552(at)qq.com
Meng-Hao Guo gmh20(at)mails.tsinghua.edu.cn
Han-Chao Liu 939436255(at)qq.com
Zhen Chen chenz20(at)mails.tsinghua.edu.cn
Gen-Chen Cao cgc21(at)maills.tsinghua.edu.cn
Hao-Xuan Song songhaoxuan2017(at)163.com
Tian-Xing Xu xutx21(at)mails.tsinghua.edu.cn

Master Students

Boyuan Deng dengby19(at)mails.tsinghua.edu.cn
Peng Yu anicca97(at)163.com
Ying-Tian Liu liuyingt20(at)mails.tsinghua.edu.cn
Chen Wang wchen20(at)(at)mails.tsinghua.edu.cn
Chia-Hao Chen 1457895720(at)qq.com
Ming-Yuan Shen shenmy21(at)mails.tsinghua.edu.cn
Qing-Wen Gu 445093007(at)qq.com

Alumni

Xiaolei Huang Penn State University, USA
Tao Ju Washington University in St. Louis, USA
Chenfeng Li Swansea University, Uk
Yu-kun Lai Cardiff University, UK
Yong-Liang Yang Bath University, UK
Qi-Xing Huang The University of Texas at Austin, USA
Qian-Yi Zhou Intel Visual Computing Lab, USA
Tao Chen Columbia University, USA
Ming-Ming Cheng Nankai University, China
Shao-Ping Lu Nankai University, China
Jia Deng Princeton University, USA
Lin Gao Institute of Computing, CAS, China
Fang-Lue Zhang Victoria University of Wellington, New Zealand
Bo Ren Nankai University, China
Junyan Zhu MIT, USA
Xian-Ying Li Netease Inc. (Guangzhou)
Chao-Hui Shen Netease Inc. (Hangzhou)
Zhe Zhu Duke University, USA
Kang Chen Netease Inc. (Hangzhou)
Ling-Qi Yan UC Santa Barbara, USA
Bi-Ye Jiang Alibaba Group, China
Tao Yang Alibaba Inc. (Hangzhou)
Bin Liu Netease Inc. (Hangzhou)
Fujun Luan Cornell University, USA
Jie Xu MIT, USA
Hao-Tian Zhang Stanford University, USA
Zhao-Heng Zheng University of SouthernCalifornia, USA
Beichen Li MIT, USA