Faculty

Shi-Min Hu shimin(at)tsinghua.edu.cn
Yong-Jin Liu liuyongjin(at)tsinghua.edu.cn
Song-Hai Zhang shz(at)tsinghua.edu.cn
Kun Xu xukun(at)tsinghua.edu.cn
Yu-Ping Wang wyp05(at)mails.tsinghua.edu.cn

Post Doctors & Research Assistant

Miao Wang wangmiao11(at)mails.tsinghua.edu.cn
Tai-Jiang Mu mmmutj(at)gmail.com
Yan-Pei Cao caoyanpei(at)gmail.com
Chao Zhao zhaochao11(at)mail.tsinghua.edu.cn

PhD Students

Xiao Yan yanx13(at)mails.tsinghua.edu.cn
Sheng Yang yang-s14(at)mails.tsinghua.edu.cn
Yuan Liang liangyua14(at)mails.tsinghua.edu.cn
Min-Jing Yu yumj14(at)mails.tsinghua.edu.cn
Junxiong Cai caijx15(at)mails.tsinghua.edu.cn
Sengzhe Xu xsz15(at)mails.tsinghua.edu.cn
Chenmin Wu wcm_94(at)163.com
Xiang Wu wuxian15(at)mails.tsinghua.edu.cn
Dun Liang randonlang(at)gmail.com
Jia-Ming Lu loyaveforever(at)gmail.com
Ran Yi yr16(at)mails.tsinghua.edu.cn
Yun-Tao Jiang jiangyt11(at)163.com
Zheng-Ning Liu lzhengning(at)gmail.com
Duan Gao gaoduan0306(at)163.com
Jia-Hui Huang huang-jh18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Xiao-Nan Fang fangxn18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Hang-Gao Xin xhg18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Zipeng Ye yezp17(at)mails.tsinghua.edu.cn
Tai-Ling Yuan yuantailing(at)126.com
Yiheng Han jinghehyh(at)gmail.com
Shaokui Zhang ezioshaokui(at)qq.com

Master Students

Ding-Nan Zou 1623462187(at)qq.com
Qiu-liang Chen chenql16(at)mails.tsinghua.edu.cn
Rui-Long Li li-rl12(at)mails.tsinghua.edu.cn
Xin Dong dong_xin(at)qq.com
Wenqi Ouyang dong_xin(at)qq.com
Ruo-Chen Fan bluestrings(at)qq.com
Wenqi Ouyang oywq12(at)mails.tsinghua.edu.cn
Han-Chao Liu 939436255(at)qq.com
Yi-Fan Liu yf-liu17(at)mails.tsinghua.edu.cn
Guan-Hua Zhang zgh17(at)mails.tsinghua.edu.cn
Xiao-song Chen chenxs14(at)mails.tsinghua.edu.cn
Qingshan Yang yqs18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Kai-Xiang Lei leikx18(at)mails.tsinghua.edu.cn
Jian Li lijian18(at)mails.tsinghua.edu.cn

Undergraduate Students

Guo-Wei Yang 471184555(at)qq.com
Guo-Ye Yang wwjpromise(at)163.com

Alumni

Xiaolei Huang Penn State University, USA
Tao Ju Washington University in St. Louis, USA
Chenfeng Li Swansea University, Uk
Yu-kun Lai Cardiff University, UK
Yong-Liang Yang Bath University, UK
Qi-Xing Huang The University of Texas at Austin, USA
Qian-Yi Zhou Intel Visual Computing Lab, USA
Tao Chen Columbia University, USA
Ming-Ming Cheng Nankai University, China
Shao-Ping Lu Nankai University, China
Jia Deng Princeton University, USA
Lin Gao Institute of Computing, CAS, China
Fang-Lue Zhang Victoria University of Wellington, New Zealand
Bo Ren Nankai University, China
Junyan Zhu UC Berkeley, USA
Xian-Ying Li Netease Inc. (Guangzhou)
Chao-Hui Shen Netease Inc. (Hangzhou)
Zhe Zhu Duke University, USA
Kang Chen Netease Inc. (Hangzhou)
Ling-Qi Yan UC Santa Barbara, USA
Bi-Ye Jiang UC Berkeley, USA
Tao Yang Alibaba Inc. (Hangzhou)
Bin Liu Netease Inc. (Hangzhou)
Fujun Luan Cornell University, USA
Weilun Sun UC Berkeley, USA
Jie Xu MIT, USA
Hao-Tian Zhang Stanford University, USA
Zhao-Heng Zheng University of Michigan, USA
Beichen Li MIT, USA